Strona główna Firma Usługi standardowe Usługi kompleksowe Obsługa on-line Praca Kontakt Projekty UE
Giełda transportowa - aplikacja B2B
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/02/2014 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 30.09.2014
wtorek, 30 wrzesień 2014

Dotyczące: Zakup infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu B2B wspierającego elektroniczne gromadzenie zamówień transportowych w ramach projektu „Wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego elektroniczne gromadzenie zamówień transportowych pomiędzy PcTrans a Partnerami”,

nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-18-017/14-00.

Nazwa projektu: Wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego elektroniczne gromadzenie zamówień transportowych pomiędzy PcTrans a Partnerami.

Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Cel Projektu: Celem projektu "Wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego elektroniczne gromadzenie zamówień transportowych pomiędzy PcTrans a Partnerami” jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze technicznym i organizacyjnym, które doprowadzi do automatyzacji i optymalizacji podstawowych procesów biznesowych pomiędzy Wykonawcą a jego partnerami w obszarze usług transportowych i spedycyjnych realizowanych w łańcuchu dostaw.

ZAMAWIAJĄCY

PcTrans Małgorzata Ciąpała,
Studzian 353, 37-200 Przeworsk
NIP: 7921817780
REGON: 180234110
Tel./FAX. +48 16 649 04 56
www.pctrans.pl 

PLIKI DO POBRANIA: