Strona główna Firma Usługi standardowe Usługi kompleksowe Obsługa on-line Praca Kontakt Projekty UE
Giełda transportowa - aplikacja B2B
Działanie 8.2 POIG
Firma PC TRANS MAŁGORZATA CIĄPAŁA realizuje projekt pt.: „Wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego elektroniczne gromadzenie zamówień transportowych pomiędzy PcTrans a Partnerami” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
 
Działanie 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 
Beneficjent: PC TRANS MAŁGORZATA CIĄPAŁA
 
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-18-017/14-00
 
Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015
 
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 815 424,00 PLN
 
Wysokość przyznanego wsparcia: 406 730,40 PLN (w tym 85% ze środków europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej)
 
Celem projektu "Wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego elektroniczne gromadzenie zamówień transportowych pomiędzy PcTrans a Partnerami” jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze technicznym i organizacyjnym, które doprowadzi do automatyzacji i optymalizacji podstawowych procesów biznesowych pomiędzy Wykonawcą a jego partnerami, w obszarze łańcucha logistyki usług transportowych i spedycyjnych.
 
Projekt realizowany jest w siedzibie:
PC TRANS MAŁGORZATA CIĄPAŁA  
Studzian 353
37-200 Przeworsk
 
Informacji na temat projektu udziela: 
Małgorzata Ciąpała - właściciel
Tel.  +48 16 649-04-56
E-mail: pctrans@pctrans.pl
 
Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
http://www.poig.gov.pl/
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl/
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
http://www.parp.gov.pl/
Oficjalny portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/
Regionalna Instytucja Finansująca
http://www.rarr.rzeszow.pl
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
http://mac.gov.pl/