Strona główna Firma Usługi standardowe Usługi kompleksowe Obsługa on-line Praca Kontakt Projekty UE
Giełda transportowa - aplikacja B2B

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia współpracy z firmą PC Trans w charakterze przewoźnika - podwykonawcy. Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. PODPRZEWOŹNIK
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
  • zaświadczenie o niekaralności
  • OCP/OCS przewoźnika
  • kopia dowodu osobistego
  • kopia konta bankowego
  • kopia dowodu rejestracyjnego
  • kopia ubezpieczenia OC/AC komunikacyjne
  • kopia licencji kwalifikacji zawodowych
 2. KIEROWCA
  • dowód osobisty
  • świadectwo kwalifikacji
  • prawo jazdy
  • zaświadczenie o niekaralności
  • pracownicza książeczka zdrowia
  • oświadczenie o zatrudnieniu
  • zdjęcie do identyfikatora
 3. SAMOCHÓD / PRZYCZEPA
  • dowód rejestracyjny
  • ubezpieczenie OC
  • książeczka sanitarna przyczepy
  • książka mycia i dezynfekcji
 4. DODATKOWE
  • uprawnienia ADR

Proszę wyślij swoją aplikację CV, LM na adres pctrans@pctrans.pl